Przejdź do stopki

W dniach od 13-15 września 2021 r. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała odbyła wizytę studyjną na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór nt. „Zapoznanie z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystyki i obszaru”.

Uroczystość Patriotyczno-Religijna poświęcona pamięci poległych żołnierzy i mieszkańców Zawodzia, którzy zginęli podczas „Akcji pod Pławną” 19 września 2021 r., godz. 10.00 Pomnik Pamięci Zborowice - Zawodzie

Już w najbliższą sobotę 11 września zapraszamy na stadion sportowy w Szerzynach do wspólnego kibicowania podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

112433