Przejdź do stopki

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach zaprasza na OBCHODY 140-LECIA POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIĘŻKOWICACH 9 września 2023 r. godz. 12.00 płyta Rynku w Ciężkowicach   Program uroczystości: 12.00 – Zbiórka pododdział&o

Lista Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - małopolska Zespoły Doradztwa Rolniczego - małopolska Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw  

Na dożynki Powiat Tarnowski zaprasza do Ryglic 27 sierpnia odbędą się XXII Dożynki Powiatu Tarnowskiego. Tym razem w gościnnych Ryglicach. Miejscem wydarzenia będzie tamtejszy Rynek. Idea wydarzenia łączy elementy obyczajowości ludowej z kultura popularną, a tradycję z nowoczesn

Centrum Kultury Gminy Ciężkowice otrzymało dofinansowanie w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów plecionkarskich w Gminie Ciężkowice. Wartość przyznanego dofinansowania to 21.000,00 zł, a całkowita wartość zadania: 22.700,00 zł. Zadanie dofinansowan

Pani Maria - mieszkanka Ciężkowic ukończyła 102 rok życia

Burmistrz Gminy Ciężkowice Koło Gospodyń Wiejskich Tursko Sołectwo Wsi Tursko Centrum Kultury Gminy Ciężkowice zapraszają na Dożynki Gminy Ciężkowice 19 sierpnia 2023 r. Amfiteatr Letni w Ciężkowicach W programie: 13.00 - Zbiórka delegacji dożynkowych na płycie

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach asp.szt. Piotr Witek realizując wniosek  mieszkańców wskazany w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez działanie priorytetowe dotyczące zapobieganiu zakłócaniu ładu i porządku publicznego oraz popełnianych wykrocz

Program „Moja Woda” pomaga w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce, a także chroni polskie zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku „o zmianie ustawy – prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.2625 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw” wprowadzono zmiany do ustawy z 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

452838