Przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza drugi, uzupełniający nabór wniosków dotyczących zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w planowanym budynku zlokalizowanym w Ciężkowicach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkani

Nazwa zadania: Pogórzańskie sploty BIS - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa Wnioskodawca: Centrum Kultury Gminy Ciężkowice Dotacja: 21 000,00 zł Wkład własny: 1 700,00 zł Razem: 22 700,00 zł Termin rozpoczęcia zadania/projektu: 01-06-2023 Termin rozpoczęcia

Życzenia Burmistrza Gminy Ciężkowice Stanisława Kuropatwy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michała Koralika z okazji Dnia Dziecka.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie  mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia.    Spotkanie odbędzie się dnia 06 czerwca 2023 r.  (tj

395170