Przejdź do stopki

Powrót do tradycji - międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach

Treść


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego


 

Ocalić od zapomnienia, ale także ożywić tradycje plecionkarskie w Ciężkowicach na tyle, aby powróciło do roli nie tylko sentymentalnego wspomnienia, ale także znaczącego czynnika ekonomicznego dla mieszkańców gminy - zadania tego podjęło się Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice realizując, dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, projekt pod nazwą „Powrót do tradycji - międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach”.

Nazwa projektu

Okres realizacji projektu

Fundusz z którego pozyskano dofinansowanie

Całkowity koszt realizacji projektu (w zł)

Kwota dofinansowania projektu (w zł)

Wkład własny do projektu (w zł)

Powrót do tradycji – międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach

01.06.2021

-

30.09.2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

52 200,00

 

37 000,00

 

15 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice otrzymało dotację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna na realizację projektu: „Powrót do tradycji - międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach”. Dofinansowanie wynosi: 37 000,00 zł.

Projekt za główny cel stawia sobie ożywienie tradycji plecionkarskich regionu, przede wszystkim w aspekcie pamięci i poczucia jej wartości wśród mieszkańców, jak i w wymiarze praktycznym - w dążeniu do odrodzenia szeregów osób zajmujących się tym rzemiosłem, z którego jeszcze 30 lat temu nasza miejscowość była szeroko znana, a które obecnie prawie zupełnie zanikły.

Swoistym odkryciem w historii Ciężkowic jest bardzo bogata tradycja wykonywania przedmiotów z wikliny wśród mieszkańców Ciężkowic i kilkunastu okolicznych wsi (publikacja; Szczerba Z. i Szura W. "Historia koszykarskiej spółdzielni Grunwald w Ciężkowicach", Ciężkowice 2020), która najbardziej rozwinęła się w okresie międzywojennym. W tym czasie funkcjonowało w Ciężkowicach jedyne w Galicji prywatne przedsiębiorstwo specjalizujące się w plecionkarstwie artystyczno-użytkowym (głównie meble), a w ramach jego działalności istniała też szkółka plecionkarstwa artystycznego. Istotnym wątkiem było wsparcie finansowe dla rozwoju tego rzemiosła przez Ignacego Jana Paderewskiego. Po wojnie przedsiębiorstwo przekształcono w zakład, a potem w spółdzielnie, która dawała zatrudnienie ogromnej liczbie mieszkańców. Niestety w latach 90 ją rozwiązano, a umiejętności wykonywania tego rękodzieła praktycznie zanikły.

Dzięki dofinansowaniu i możliwości realizacji projektu „Powrót do tradycji - międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach” pragniemy na nowo ożywić to niezwykłe rzemiosło, jakim jest plecionkarstwo. W ramach projektu planujemy zorganizować Festiwal Wikliny, którego elementami będą:
- warsztaty plecionkarskie prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie oraz zaproszonych gości z zagranicy;
- wyplatana rzeźba wielkoformatowa „Splecione myśli”;
- konferencja historyczno-naukowa pt.: „Plecionkarstwo – historia, teraźniejszość i perspektywy”;
- Finał Festiwalu połączony z prezentacjami rękodzielników z regionu a przede wszystkim plecionkarzy ze swoimi wyrobami z wikliny.

 

 

 

 

395171