Przejdź do stopki

Rewitalizacja centrum wsi Bogoniowice.

Treść

Rewitalizacja centrum wsi Bogoniowice - rewaloryzacja zabytkowego, podworskiego zespołu parkowego w Bogoniowicach

 

 

W czerwcu 2009 r. rozpoczęła się realizacji inwestycji zlokalizowanej w Bogoniowicach na terenie przy szkole podstawowej. Teren historycznego parku podworskiego wymagał remontu i nadania mu nowych funkcji rekreacyjno – sportowych. Gmina w uzgodnieniu z mieszkańcami opracowała plan rewitalizacji zabytkowej przestrzeni oraz opracowała wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 6.2 (Rozwój Obszarów Wiejskich), schemat A (odnowa centrów wsi). Wniosek uzyskał dofinansowanie, po rozstrzygnięci przetargów przystąpiono do realizacji.

 

Działania w ramach projektu:

  1. Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury

  2. Remont ciągów pieszych, dróg i placów

  3. Remont oświetlania terenu

  4. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do szkoły i boisk sportowych – boisko do siatkówki i tenisa

  5. Utwardzenie nawierzchni placu apelowego

  6. Remont budynku sanitariatów

  7. Naprawa istniejącego ogrodzenia parku

  8. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w urządzenia rekreacyjne

  9. Prace pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu

  10. Remont istniejących obiektów sportowych

Zakończenie inwestycji przewidziano na październik 2010 r.
Wartość całkowita projektu wynosi: 1 658 042,16 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie: 1 160 629,51 zł
Budżet gminy: 497 412,65 zł

 

Zobacz galerie:

 

Prace przygotowawcze - rozpoczęcie realizacji - marzec - kwiecień 2010 r.

414409