Przejdź do stopki

Nasze Pogórze, Nasze Tradycje

Treść

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice z dniem 1 sierpnia zaczyna realizację projektu pn. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”. Liderem wniosku jest Stowarzyszenie Grupa Odrolnika  z Rzuchowej w  Gminie Pleśna, partnerami są Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Centrum Kultury Promocji Gminy Ciężkowice. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś VI, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Czas trwania projektu do 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Projekt ma na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego czyli jego identyfikację, dokumentację, zachowanie, promowanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice pozyskało dotację w wysokości 121959,20 zł - co wraz kwotą udziału własnego (52 040,79 zł) daje nam kwotę 173999,99 zł.

Zakres zadań projektu, które będą realizowane  przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice to: 

- Cykl zajęć (warsztatów) choreograficznych dla zespołu Mali Jastrzębianie,

- Kurenda – Wyjazdy edukacyjno-warsztatowe Zespołu Ludowego Pogórzanie do szkół na terenie Gminy Ciężkowice i Pleśna,

- opracowanie publikacji albumowej "Nasz Region - Nasza Tradycja",

- Zakup profesjonalnych instrumentów dla kapeli Młodzi Jastrzębianie,

- Zakup strojów dla kapeli Młodzi Jastrzębianie,

- Digitalizacja i promocja archiwalnych nagrań kapeli Pogórzanie,

- cykl spotkań instruktażowych dotyczących technik wykonania tradycyjnych wieńców dożynkowych,

- promocja na portalach społecznościowych.

W pierwszej kolejności, po wyłonieniu choreografa do zajęć tanecznych z zespołem „Mali Jastrzębianie” przeprowadzimy nabór dzieci do zespołu. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek w godzinach 15.30 do 17.30 w Domu Kultury w Jastrzębi.

 


28 lipca 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na choreografa do prowadzenia zajęć z zespołem „Mali Jastrzębianie”.  W protokole zostały zawarte informacje dot. wyłonienia najkorzystniejszej oferty, zgodnej z zapytaniem ofertowym nr 1/07/ RPOWM /2017 z dnia 20. 07. 2017 roku. Z czterech złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez Pana Janusza Cierlika (protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do poprania poniżej). Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice podpisało umowę z choreografem na prowadzenie zajęć z zespołem „Mali Jastrzębianie” w Domu Kultury w Jastrzębi. 

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - PDF

 

Nabór dzieci na zajęcia został przeprowadzony w okresie od 25 lipca do 01 sierpnia 2017 r. przez powołaną komisję, która sporządziła protokół z przesłuchań. Zajęcia z zespołem „Mali Jastrzębianie” rozpoczęły się 01 sierpnia 2017 r. w Domu Kultury w Jastrzębi.

 


 

STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA

33-114 Rzuchowa 1 

tel. 14 307 05 01

e-mail: grupaodrolnika@wp.pl

 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 

33-171 Pleśna 240

tel.  14 679 81 91 

ckplesna@gmail.com

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 

ul. Rynek 1

33-190 Ciężkowice 

tel. 14 6510032

e-mail:kultury@ciezkowice.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/07/ RPO WM /2017 - choreograf dla Zespołu "Mali Jastrzębianie"

 

Zapytanie ofertowe nr 11/10 RPO WM/2017 - zakup strojów ludowych wraz z obuwiem

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/10 RPO WM/2017

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/10 RPO WM/2017

  

Zapytanie ofertowe nr 12/10 RPO WM/2017 - zakup instrumentów muzycznych

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/10 RPO WM/2017

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 12/10 RPO WM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 14/10 RPO WM/2017 - digitalizacja nagrań kapeli Pogórzanie

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 14/10 RPO WM/2017

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 14/10 RPO WM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 16/10 RPO WM/2017 - prelekcja wykorzystująca prezentacje multimedialną

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 16/10 RPO WM/2017

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 16/10 RPO WM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 17/10 RPO WM/2017 - prezentacja multimedialna

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 17/10 RPO WM/2017

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 17/10 RPO WM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 06/01 RPO WM/2018 - przygotowanie merytoryczne warsztatów kurendy muzycznej
 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/01 RPO WM/2018

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/01 RPO WM/2018

 

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu

Karta zgłoszeniowa

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie

Regulamin projektu

 

452839