Przejdź do stopki

Sektory "wysokiej szansy"

Treść

Środowisko naturalne, liczne atrakcje turystyczne, tradycje oraz zabytki i wreszcie ludzie – zarówno Ci współcześni, jak i Ci, którzy przed laty związani z Ciężkowicami rozsławili je szeroko poza granice gminy – to te elementy wyróżniają i budują przewagę konkurencyjną Gminy Ciężkowice nad innymi obszarami wschodniej części Małopolski. To właśnie te walory mogą stanowić bazę do tego, aby tworząc nowoczesną infrastrukturę turystyczno-uzdrowiskową stwarzać lepsze warunki do życia i pracy dla obecnych mieszkańców i dzięki temu zatrzymać młodych ludzi w Ciężkowicach, a także zachęcać inwestorów do uruchamiania i rozwijania tutaj swoich przedsiębiorstw. Unikalne zasoby Gminy Ciężkowice nie tylko budują tożsamość i ofertę przyszłego uzdrowiska, ale mogą także stanowić źródło kolejnych pomysłów na nowe usługi i produkty.

Obecny profil rozwojowy Ciężkowic i jego endogenne potencjały, to także szansa na wykorzystanie zmieniającego się podejścia do turystyki, w tym rosnącej mody (ale i cywilizacyjnej potrzeby) na zachowania typu slow, a w tym wypadku wykorzystanie koncepcji slow tourismu w kształtowaniu ciężkowickiego produktu turystyczno-uzdrowiskowego i jego promocji.

395170