Przejdź do stopki

Zgłoś miejsce/obiekt służące rozwojowi turystyki w ramach projektu współpracy pn. Z kijkami po wschodniej Małopolsce

Zgłoś miejsce/obiekt służące rozwojowi turystyki w ramach projektu współpracy pn. Z kijkami po wschodniej Małopolsce

Treść

Znasz miejsce/obiekt służące rozwojowi turystyki, szczególnie w kontekście uprawiania Nordic Walking, w obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu", Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?

Warunki zgłoszenia oraz zasady wyboru miejsca/obiektu służącego rozwojowi turystyki w ramach projektu współpracy pn. Z kijkami po wschodniej Małopolsce:

W pierwszej kolejności wybierane zostaną miejsca/obiekty jest atrakcyjność dla turysty, osób spędzających czas na obszarze, odległość od wyznaczonych przez partnerów projektu współpracy tras Nordic Walking oraz miejsca/obiekty utożsamiane z otoczeniem, lokalnym dziedzictwem kulturowym, gastronomią, miejscami odpoczynku, szlakami i zabytkami, a także miejscami noclegowymi. Wybrane zostaną miejsca/obiekty służące rozwojowi obszaru w zakresie turystki po wschodniej Małopolsce, szczególnie w kontekście ścieżek Nordic Walking oraz rehabilitacji postcovidowej i oddechowej. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl www.kwartetnaprzedgorzu.pl www.psr.tuchow.pl www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie od 10 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. poprzez przesłanie na adres mailowy: biuro@dunajecbiala.pl kserokopii zgłoszenia lub osobiste dostarczenie do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browaki 7, 32-840 Zakliczyn) w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od 7.45 – 15.

Nie czekaj! Zgłoś miejsce/obiekt już dziś!

 

Formularz zgłoszeniowy

428018