Przejdź do stopki

Podstawy prawne

Treść

  • Uchwała Rady Gminy, określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji (Uchwała nr XXXVIII/337/22 z 19 stycznia 2022 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).   

           

  • Zarządzenie Nr 505/2022 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice na lata 2022-2030

           

 

  • Uchwała o przyjęciu Strategii rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030 


 

414396