Przejdź do stopki

Numery kont bankowych

Treść

Rachunek bankowy gminy: 73 85910007 0290 0000 2118 0032 (KBS o/Ciężkowice)

Powyższy rachunek dotyczy wpłat na poczet:
Opłaty skarbowej
Czynszu / dzierżawy
Podatek od środków transportowych
Opłaty cmentarnej

 

Rachunek bankowy gminy: 57 8591 0007 0290 0350 2118 0197 (KBS o/Ciężkowice)
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Rachunek bankowy gminy: 08 85910007 0290 0350 2118 0109 (KBS o/Ciężkowice)
Powyższy rachunek dotyczy wpłat za udostępnienie danych osobowych

 

Rachunek bankowy gminy: 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 (KBS o/Ciężkowice)
Powyższy rachunek dotyczy wpłat wadium.

 

 Podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości 
należy wpłacać na nowy indywidualny rachunek bankowy uwidoczniony na decyzji podatkowej

428018