Przejdź do stopki

Wykaz spraw / procedur

Treść

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Gminie Ciężkowice, prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 

     z późn. zm.)

  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

    administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Pobierz Rejestr

414427