Przejdź do stopki

Skamieniałe Miasto

Treść

Rezerwat przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” położony jest około 700 m na południe od centrum Ciężkowic, na północno-zachodnich stokach wzniesienia „Skała” (365 m n.p.m.). Obszar „Skamieniałego Miasta” jest pierwszym w Karpatach, gdzie zostały rozpoznane struktury kopalnych podmorskich osuwisk. W pojęciu światowego dziedzictwa geologicznego jest to szczególnie ważny motyw ochrony, promujący dany obszar na europejską listę tej rangi zabytków. Skałki występujące w rezerwacie zbudowane są
z piaskowca ciężkowickiego, który pojawił się około 30 mln lat temu (era kenozoiczna, epoka dolno-eoceńska).
W 1948 roku utworzono rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 15 ha. Przez „Skamieniałe Miasto” prowadzi jeden szlak koloru niebieskiego.

Więcej informacji o „Skamieniałym Mieście”: http://www.wirtualneciezkowice.pl/

Przewodnik po Rezerwacie „Skamieniałe Miasto” - PDF

428034