Przejdź do stopki

Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw

Treść

Niezmiernie miło jest nam poinformować o dofinansowaniu, jakie Centrum Kultury Gminy Ciężkowice otrzymało na przykrycie szklanym dachem wewnętrznego dziedzińca Ratusza. Wniosek pn.: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw, zgłoszony do programu Infrastruktura domów kultury, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 01.10.2023 r. uzyskał dotację w wysokości 212 000,00 zł.

Po wstępnej konsultacji z konserwatorem zabytków planuje się przykrycie szklanym dachem wewnętrznego dziedzińca Ratusza, w którym znajduje się siedziba Centrum Kultury Gminy Ciężkowice i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Do tej pory dziedziniec chroni jedynie płócienny namiot na konstrukcji samonośnej, który jest zniszczony i nie zabezpiecza przed chłodem i upałem. Te niedogodności sprawiają, iż dziedziniec pełni funkcję magazynu, a jego atrakcyjność jest niewykorzystana.

Celem nadrzędnym zadania jest stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców i turystów, która byłaby miejscem przeznaczonym na organizację minikoncertów, prelekcji, wystaw czy innych wystąpień scenicznych. Niewątpliwie będzie to dobra alternatywa dla przeniesienia działań w razie złych warunków atmosferycznych z płyty rynku. Remont dziedzińca zapewni naszej jednostce podstawową infrastrukturę dla prowadzonej działalności, tj. poszerzenie oferty kulturalnej o koncerty i spotkania, związane z cyklicznymi wystawami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Wniosek pn.: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw, zgłoszony do programu Infrastruktura domów kultury, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 01.10.2023 r. uzyskał dotację w wysokości 212 000,00 zł.

Realizacja zadania pozwoliła na wykorzystanie potencjału, jaki posiada zabytkowy dziedziniec, umożliwiła także dogodną, komfortową, niezależną od temperatury i warunków pogodowych na zewnątrz, obsługę przedstawień teatralnych i koncertowych oraz organizację wydarzeń o charakterze kulturowym i społecznym. Tym samym pomieszczenie otrzymało drugie życie, stało się otwartą, przyjazną dla wszystkich i wielofunkcyjną przestrzenią publiczną.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte dnia 21.11.2023 r. i zakończone 15.12.2023 r. Prace zostały wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Działania w związku z realizacją zadania obejmowały:
1. wykonanie dokumentacji projektowej w celu opracowania założeń do części technologicznej i budowlanej planowanej inwestycji, uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych,
2. nadzór budowlany,
3. remont poddasza - prace przygotowawcze do montażu szklanego dachu.

Charakterystyka robót budowlanych:
- zabezpieczenie budynku przed rozpoczęciem prac,
- roboty rozbiórkowe i demontażowe: tj. demontaż rynien i rur spustowych, rozbiórka pasa przyokapowego, wykonanego z blachy miedzianej, ułożonej na rąbek leżący;
- montaż podkonstrukcji stalowej;
- montaż konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem (w konstrukcji zadaszenia przy kalenicy zaprojektowano dwa okna uchylne, wyposażone w sterowniki elektryczne),
- montaż obróbek, rynien i rur,
- wykonanie instalacji elektrycznej bez ingerencji w już istniejący układ zasilania budynku.

Inwestycja z dniem 27.12.2023 r. została przyjęta od Wykonawcy.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw.
Dofinansowanie: 212 000,00 zł
Całkowita wartość: 555 880,01 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

 

414394