Przejdź do stopki

Nazwa zadania: Pogórzańskie sploty BIS - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa Wnioskodawca: Centrum Kultury Gminy Ciężkowice Dotacja: 21 000,00 zł Wkład własny: 1 700,00 zł Razem: 22 700,00 zł Termin rozpoczęcia zadania/projektu: 01-06-2023 Termin rozpoczęcia

Życzenia Burmistrza Gminy Ciężkowice Stanisława Kuropatwy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michała Koralika z okazji Dnia Dziecka.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie  mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia.    Spotkanie odbędzie się dnia 06 czerwca 2023 r.  (tj

W związku z upływającą w dniu 31 grudnia 2023 r. kadencją ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych informujemy, że zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych można dokonać do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Miejskiej w Ciężkowicach, pok. nr 25 w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

SOŁTYS MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE 21 maja 2023 r. (niedziela) o godz. 10:15 W URZĘDZIE GMINY CIĘŻKOWICE

336219