Przejdź do stopki

"Pogórzańskie sploty" - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa

Treść


Nazwa zadania: "Pogórzańskie sploty" - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa

Wnioskodawca: Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

Dotacja: 22 000,00 zł

Wkład własny: 1 700,00 zł

Razem: 23 700,00 zł

Termin rozpoczęcia zadania/projektu: 01-06-2022
Termin rozpoczęcia zadania/projektu: 14-10-2022

Projekt "Pogórzańskie sploty - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa" przewiduje zorganizowanie w Ciężkowicach (pow. tarnowski, Małopolska) na przełomie czerwca i lipca 2022r. 3-dniowego kursu plecionkarstwa pod okiem mistrza plecionkarza, w czasie którego przedstawiciele różnych pokoleń przyswoją zasady wykonywania form wiklinowych- użytkowych i dekoracyjnych. Działanie przyczyni się do realnego włączenia mieszkańców regionu w zachowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie zgodnie ze współczesnym zapotrzebowaniem rzemiosła jakim jest wikliniarstwo. Po etapie intensywnego kursu (30 h) grupa uczestników wykona wiklinową altanę "Zakątek poetów" w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach, zagospodarowując tym samym przestrzeń publiczną zgodnie z charakterem w/w miejsca. Obiekt wiklinowej architektury będzie odnosił się do poetów i pisarzy związanych z Ciężkowicami - m.in. do S. Pagaczewskiego autora cyklu o Baltazarze Gąbce, bywającego często w Ciężkowicach i inspirującego się lokalną kulturą, A. Grabowskiego zamieszkującego Ciężkowice poety i autora popularnych książek o Skrzacie Wiercipiętku, F. Piaseckiego - autora tekstu o skamieniałym mieście, na podst. którego powstał komiks. Wokół ścieżki prowadzącej do "Zakątka poetów" powstaną wiklinowe postacie z w/w utworów, ale też inspirowane lokalną kulturą ludową i przyrodą. W trakcie samodzielnej pracy uczestników zaplanowano 2 wizyty wspierające mistrza plecionkarstwa. Powstałe prace wezmą udział w konkursie z głosowaniem przez internet. 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022


KURS PLECIONKARSTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Materiał edukacyjno - promocyjny zrealizowany w ramach projektu

"Pogórzańskie Sploty - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa"

 

Piszą o nas!

https://pogorze24.pl/ciezkowice-wracaja-do-tradycji-plecionkarskich/169689/

https://pogorze24.pl/zakatek-poetow-nowa-atrakcja-ciezkowic/169718/

 

 

428034