Przejdź do stopki

W związku ze zbliżającym się okresem zimy, opadami śniegu, szadzi, gołoledzi, ograniczeniami widoczności, Burmistrz Gminy Ciężkowice zwraca się z prośba do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogi gminne, pobocza, inne elementy drogi o ich przycięcie nad skrajnią drogi.

Informacja dla mieszkańców dotycząca kontroli palenisk pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz wymogów określonych w uchwale antysmogowej

W dniach od 14 do 29 października br. w miejscowościach Jastrzębia i Kipszna zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, celem których było zebranie od mieszkańców sołectw opinii na temat zmiany nazwy urzędowej

Skrócony czas pracy Biura Dowodów Osobistych w dniu 05.11.2021r. w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach

W ramach nowego programu rządowego „Cyfrowa Gmina”, w dniu 15 października br. Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa odebrał, z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego - Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, symboliczny czek na kwotę 337 110 zł

W dniach od 13-15 września 2021 r. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała odbyła wizytę studyjną na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór nt. „Zapoznanie z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystyki i obszaru”.

98159