Przejdź do stopki

Wymiana instalacji CO z montażem kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 223 w miejscowości Kąśna Dolna Gmina Ciężkowice

Treść

Cele projektu

Celem projektu jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynku, ale także stworzenie warunków sprzyjających nauki i pracy dla uczniów oraz personelu szkolnego. Nowoczesny kocioł gazowy, efektywna instalacja, oraz inne usprawnienia przyczynią się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku.

Zakres prac

Projekt obejmuje szeroki zakres prac, mających na celu kompleksową modernizację systemu grzewczego oraz poprawę efektywności energetycznej szkoły. Poniżej przedstawiono główne punkty zakresu prac:

 1. Demontaż istniejących kotła gazowego wraz z towarzyszącą armaturą
 2. Dostawa i montaż nowego kotła kondensacyjnego
 3. Wykonanie technologii kotłowni, w tym dostawa i montaż armatury, pomp, zabezpieczenia układu CO
 4. Wymiana instalacji CO oraz grzejników z armaturą i wykonaniem izolacji
 5. Instalacja wentylacji
 6. Instalacja kanalizacji
 7. Instalacja gazowa, w tym aktywny system zabezpieczenia gazu
 8. Instalacje elektryczne i AKPiA w kotłowni
 9. Instalacja sygnalizacyjno-sterownicza
 10. Montaż nagrzewnicy wodnej z podłączeniem do instalacji wodnej
 11. Zewnętrzny przyłącz CO
 12. Próby i uruchomienie instalacji
 13. Roboty ogólnobudowlane, w tym malowanie pomieszczeń (kotłowni i sal), układanie płytek, tynki
 14. Wymiana drzwi wejściowych do kotłowni

Całkowity koszt i dofinansowanie

Projekt finansowany z środków rezerwy celowej Budżetu Państwa. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 540 844,00 zł z czego 264 132,11 zł stanowi dofinasowanie z rezerwy celowej Budżetu Państwa.

452816