Przejdź do stopki

Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu

Treść

Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu
www.dolinarzekibialej.pl
www.eeagrants.org

Czas trwania projektu: kwiecień 2014 - kwiecień 2017


Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice realizują projekt pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną
i ekonomiczną regionu”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat walorów i unikatowości terenów Doliny Rzeki Białej, objętych programem Natura 2000 oraz wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-społeczno-gospodarczego dla przyszłych pokoleń. Działania założone
w projekcie skierowane są zarówno do mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, samorządowców, jak i uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”.

Działania w projekcie:
1. konferencja inauguracyjna projektu, której tematem wiodącym
będą problemy związane z Rzeką Białą

2. warsztaty dla mieszkańców i samorządowców nt. rzeki – jej walorów
przyrodniczych, racjonalnego korzystania z zasobów oraz ochrony
przeciwpowodziowej

3. doposażenie Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach w multimedialne
i interaktywne narzędzia edukacyjne – batyskaf, prezentację 3D oraz grę wielkoplanszową

4. imprezy otwarte promujące walory Doliny Rzeki Białej – Święto Rzeki,
Opowieści z widokiem na rzekę

5. warsztaty edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach
nt. bioróżnorodności Białej prowadzone z wykorzystaniem interaktywnych
narzędzi dla 3500 uczniów szkół podstawowych ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia

6. warsztaty edukacyjne dla 60 nauczycieli dotyczące przygotowania i prowadzenia
„żywych” lekcji przyrody w terenie

7.  magazyn pt. „Wieści z Doliny Rzeki Białej” prezentujący unikatowość tego terenu

8. konferencja podsumowująca projekt


Biuro projektu:
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1
44-100 Gliwice
tel. 32/231 85 91
biuro@pkegliwice.pl
www.pkegliwice.pl
Osoba do kontaktu:
Maria Staniszewska – koordynatorka projektu
Partner Projektu:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Osoba do kontaktu:
Wojciech Sanek – koordynator działań w Ciężkowicach

Projekt "Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu" jest dofinansowany ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

Beneficjent: Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach www.pkegliwice.pl

Partner: Centrum Kultury Gminy Ciężkowice

Kwota i zakres dofinansowania: 919 071 zł (90%)

414408