Przejdź do stopki

Zabytki

Treść

W związku z realizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Gminy Ciężkowice Zarządzeniem nr 591/2014 z dnia 05.05.2014 roku przyjął Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Ciężkowice.

 

Do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ciężkowice wpisane zostały:

 

  1. zabytki nieruchome znajdujące się na terenie Gminy Ciężkowice, które wpisane są do Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego,
  2. zabytki nieruchome znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
  3. stanowiska archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Spis Kart adresowych zabytków ->Pobierz

Karty adresowe zabytku, miejscowości: Bogoniowice, Bruśnik -> Pobierz
Karty adresowe zabytku, miejscowości: Ciężkowice - Pobierz cz.1Pobierz cz.2Pobierz cz.3Pobierz cz.4Pobierz cz.5
Karty adresowe zabytku, miejscowości: Jastrzębia, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna -> Pobierz
Karty adresowe zabytku, miejscowości: Ostrusza, Pławna, Tursko, Zborowice -> Pobierz

414413