Przejdź do stopki

Warsztaty strategiczne

Treść

W trakcie prac nad diagnozą oraz sama strategią odbyły się trzy, otwarte dla mieszkańców, warsztaty strategiczne, a także warsztat wprowadzający dla członków Zespołu miejskiego
Prezentacja z warsztatów

Pierwszy – diagnostyczny - poświęcony analizie barier, szans i wyzwań rozwojowych odbył się 27 maja 2022 roku
Prezentacja z warsztatów

Drugi poświęcony formułowaniu długookresowej wizji rozwoju, a także formułowaniu celów strategicznych w perspektywie najbliższej dekady odbył się 30 czerwca 2022 roku.
Prezentacja z warsztatów

Trzeci – poświęcony formułowaniu wiodących kierunków działań, które zdefiniujemy dla naszej Wspólnoty Samorządowej, tak aby móc skutecznie osiągać wskazane cele i przybliżać się do realizacji wyznaczonej wizji zaplanowano na 23 września.

Prezentacja z warsztatów

 

W warsztatach udział brali radni, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych i instytucji ważnych z punktu widzenia rozwoju lokalnej społeczności, a także miejscowi przedsiębiorcy. Każdy z warsztatów gromadził ponad 50 osób aktywnie pracujących nad nową wizją rozwoju Gminy Ciężkowice.


 

428023