Przejdź do stopki

Dom Kultury+

Treść

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice jako jedyna samorządowa placówka z Małopolski, znalazła się wśród beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury pn. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych, poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.
W toku realizacji tego projektu na terenie Gminy Ciężkowice odbyły się spotkania konsultacyjne, w efekcie których powstało opracowanie „Diagnoza zasobów”. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem (ze względu na ochronę danych osobowych, Diagnoza publikowana jest bez części z nazwiskami lokalnych twórców).
W drugiej części zadania Centrum Kultury i promocji Gminy Ciężkowice prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie inicjatyw kulturalnych. O pomoc mogą ubiegać się stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne z Gminy Ciężkowice. Budżet inicjatywy musi zawierać się w przedziale od 3 do 7 tys. złotych. Nabór trwa do 9 czerwca 2017 r.

Diagnoza zasobów - pobierz

Regulamin - pobierz

Formularz - pobierz

Kalendarz - pobierz

414408