Przejdź do stopki

Remonty dróg gminnych w 2023r

Treść

Gmina Ciężkowice realizuje zadanie pn:

Remont drogi gminnej nr 200020K Ciężkowice – ul. Spacerowa w miejscowości Ciężkowice w km 0+100 – 1 +250 .

Wartość wykonywanych robót remontowych wynosi  596 287,52 zł

Gmina Ciężkowice na realizacje tego zadania pozyskała kwotę:  477 030,00 zł z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

 


 

 

Gmina Ciężkowice realizuje  zadanie pn:

Remont i konserwacja kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego nr 135 w miejscowości Zborowice.

Wartość wykonywanych robót remontowo konserwatorskich  wynosi  114 349,15 zł.

Na realizacje tego przedsięwzięcia Gmina Ciężkowice pozyskała  dotacje w  kwocie 100 000, zł

z Budżetu Państwa.  

 

 


 

 

 

 

428033