Przejdź do stopki

Numery rachunków bankowych

Treść

Opłaty z tytułu:

  • Opłaty skarbowej
  • Czynszu / dzierżawy
  • Podatek od środków transportowych
  • Opłaty cmentarnej

Rachunek bankowy gminy: 73 85910007 0290 0000 2118 0032 (KBS o/Ciężkowice)


Opłaty z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rachunek bankowy gminy: 57 8591 0007 0290 0350 2118 0197 (KBS o/Ciężkowice)


Opłaty z tytułu:

  • wpłat za udostępnienie danych osobowych

Rachunek bankowy gminy: 08 85910007 0290 0350 2118 0109 (KBS o/Ciężkowice)


Opłaty z tytułu:

  • wpłat wadium

Rachunek bankowy gminy: 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 (KBS o/Ciężkowice)


Opłaty z tytułu:

  • Podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości 

należy wpłacać na nowy indywidualny rachunek bankowy uwidoczniony na decyzji podatkowej

428022