Przejdź do stopki

Przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi

Treść

Nazwa projektu: 
Przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi
Nazwa Programu:
Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020
Cel projektu:
Podstawowym celem realizacji zadania inwestycyjnego było przystosowanie istniejących obiektów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa, umożliwienie korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Na zadanie składa się:

  • Przebudowa zdegradowanego boiska trawiastego na nowoczesne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
  • Przebudowa urazogennego asfaltowego boiska wielofunkcyjnego na nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową umożliwiające uprawienie wielu dyscyplin wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową umożliwiającą uprawienie wielu dyscyplin sportowych: koszykówka, siatkówka, tenis oraz opcjonalnie piłka ręczna.
  • Jako uzupełnienie budowanej infrastruktury w zakresie zadania wykonano bieżnię ze skocznią w dal, która zlokalizowana jest pomiędzy boiskami. Boiska są wyposażone w bramki z siatkami, słupki do siatkówki i tenisa, tablice i obręcze do koszykówki. Obiekty są  ogrodzone na wysokość 4 m, a za bramkami będą znajdować się z piłkochwyty o wysokości 6m dzięki czemu obiekt będzie umożliwiał bezpieczne uprawianie sportu. Cały kompleks jest wyposażony w oświetlenie.  

Okres realizacji: 23.11.2020 r.– 30.11.2021 r.
Wartość projektu: 1 119 282,00 zł
Dofinansowanie: 557 500,00 zł
Źródło dofinansowania: Zadanie „Przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi”  zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

 

Zdjęcia

414394