Przejdź do stopki

Rejestr dezycji środowiskowych

Treść

2015
L.P. Data złożenia wniosku Wnioskodawca Rodzaj inwestycji Data wydania decyzji Nr decyzji (znak sprawy) Rozstrzygnięcie Uwagi
1.  3.02.2015

 Państwowy ZarządDróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w miejscowości Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Jastrzębia  15.04.2015  GK.6220.2.2015.SW   Wydana decyzja środowiskowa  
2. 18.02.2015 Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie Przebudowa stacji gazowej red. pom. Ist. Q=1600 m3/h w mieście Ciężkowice z likwidacja istniejącej infrastruktury na działkach nr. 1235/6, 1235/7, 1235/8 24.04.2015 GK.6220.3.2015.SW

Wydana decyzja środowiskowa

 
3. 11.03.2015 Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa drogi przeciwpożarowej nr 9a w leśnictwie Kąśna Górna o długości ok. 1100 m 5.05.2015 GK.6220.4.2015.SW

Umarzenie

postępowanie 

 
4. 24.04.2015 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Budowa ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową w Ciężkowicach 2.07.2015 GK.6220.6.2015.SW

Umarzenie

postępowanie 

 
5 28.04.2015 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacyjno - Naukowego   GK.6220.5.2015.SW    
6. 28.04.2015 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Ostruszy   GK.6220.7.2015.SW    
6. 22.05.2015 Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 7d w leśnictwie Kąśna Górna o długości ok. 2050 m 5.06.2015 GK.6220.8.2015.SW

Umorzenie

postępowania

 
 7. 03.06.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1392K Pławna - Bruśnik - Kąśna Dolna na rzece Biała Tarnowska 21.07.2015 GK.6220.9.2015.SW Wydana decyzja  
 8. 22.06.2015 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Budowa ścieżki w koronach drzew   GK.6220.10.2015.SW    
 9. 22.07.2015 Maciej Ślusarczyk Utworzenie mikrobrowaru na terenie miasta Ciężkowice 29.07.2015 GK.6220.12.2015.SW Nie wymaga  

 

 

2014

Brak decyzji środowiskowych.

 

 

 

2013
L.P. Data złożenia wniosku Wnioskodawca Rodzaj inwestycji Data wydania decyzji Nr decyzji (znak sprawy) Rozstrzygnięcie Uwagi
1.  10.06.2013 Szczerba Tomasz  

 

 Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy

 

 9.08.2013 GK.6220.1.2013  Decyzja o umorzeniu postępowania   
 
2.  28.06.2013  Paweł Nowak firma "Nowel

 

Usunięcie szkód powodziowych na potoku Ostruszanka

 

 13.08.2013  GK.6220.2.2013   Brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
3. 10.09.2013

Paweł Nowak firma "Nowel" 

 

Potok Siekierczynka - zabudowa wyrw brzegowych w miejscowości Siekierczyna

 

22.10.2013 GK.6220.5.2013 

 Brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

395169