Przejdź do stopki

Kodeks etyki

Treść

Mając na względzie dążenie do ciągłego doskonalenia sposobów wykonywania zadań publicznych, podniesienie jakości pracy oraz zwiększenie zaufania społeczeństwa do administracji publicznej, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Ciężkowice.

Niniejszy Kodeks oparty jest na podstawowych i uniwersalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Jest zbiorem zasad dobrej praktyki administracyjnej i wartości etycznych, określających sposób postępowania i zachowania pracowników Urzędu Gminy Ciężkowice na rzecz realizacji zadań publicznych.

Celem stosowania Kodeksu jest wzmacnianie postawy etycznej pracowników, profesjonalne i  skuteczne załatwianie spraw administracyjnych przez Urząd Gminy Ciężkowice oraz urzeczywistnianie wizji uczciwej, otwartej, przyjaznej i nowoczesnej administracji.

 

Kodeks etyki [pobierz]

414396