Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina

Treść

Gmina Ciężkowice bierze udział w programie pn. Cyfrowa Gmina w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 3241/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa posiada numer: POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Jednym z głównych celów programu „Cyfrowa Gmina”, jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządów. Środki, pochodzące w całości z europejskiego funduszu React EU, będzie można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.

414414