Przejdź do stopki

Dofinansowanie projektu Zagospodarowanie infrastruktury komunalnej na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Bruśnik

Treść

Dnia 31 stycznia br. W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 tj. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Tytuł operacji – „Zagospodarowanie infrastruktury komunalnej na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Bruśnik”. 

W ramach tej umowy została przyznana pomoc w wysokości 70 136,00 złotych tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji. W zakresie projektu przewidziano remont pomieszczeń remizy OSP Bruśnik oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez budowę chodnika, miejsc postojowych i placu zabaw.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

 
 
 
414404