Przejdź do stopki

Odpady komunalne - pliki do pobrania

Treść

www.http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Osoba do kontaktu: Ewa Kras,  tel. 146285830 pokój nr 30

Informacja dla mieszkańców Gminy Ciężkowice dotycząca nieczystości ciekłych [pobierz]

 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice.

 

pobierz 
 2.

Ulotka informacyjna - jak segregować?

pobierz
 3.

 

 
 4.  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2021

Obwód 1 - Tursko, Bogoniowice, Kipszna

Obwód 1 - Pławna

Obwód 2 - Jastrzębia

Obwód 2 - Kąśna Górna 

Obwód 3 - Ostrusza

Obwód 3 - Zborowice

Obwód 4 - Bruśnik, Falkowa, Siekierczyna

Obwód 5 Ciężkowice (ulice: Stroma, Błotna, Leśna, Partyzantów, Szczytowa, Brońka, Letniskowa, Polna, Tarnowska, Brzozowa, Lipowa, Południowa, Topolowa, Gajowa, Ludowa, Potokowa Warzywna, Górska, Nadbrzeżna, Równa, Widokowa, Graniczna, Na Stoku, Rzemieślnicza, Wodospadowa, Grzybowa, Okrężna, Sadownicza, Wrzosowa, Jastrzębska, Pańska, Spacerowa, Zakole, Kolejowa, Parkowa, Stawiska, Żródlana)

Obwód 5 - Kąśna Dolna

Obwód 6 – Ciężkowice (ulice: 3-go Maja, Kościuszki, Nowa, Spadzista, Batorego, Krótka, Osiedlowa, Spokojna, Boczna, Krynicka, Paderewskiego, Św. Andrzeja, Bossowskiego, Ks. J. Michalika, Piesza, Św. Floriana, Cicha, Łąkowa, Poprzeczna, Tysiąclecia, Cieszki, Łuczkiewiczów, Rekolekcyjna, Wąska, Dziubana, Masarska, Różana, Widok, Góreckiego, Masiuk, Rynek, Wydymaj, Grunwaldzka, Miodowa, Słoneczna, Zdrowa)

obwód 1 (Bogoniowice, Kipszna, Tursko)

obwód 1     (Pławna)

obwód 2 (Jastrzębia)

obwód 2        (Kąśna Górna)

obwód 3  (Ostrusza)

obwód 3 (Zborowice)

obwód 4 (Bruśnik, Falkowa, Siekierczyna)

obwód 5 (Ciężkowice 1)

obwód 5     (Kąśna Dolna)

obwód 6 (Ciężkowice 2)

 5. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy - formularz do pobrania

Deklaracja w przypadku gdy zmiana następuje w miesiącu styczeń 2021 r

Deklaracja.pdf

 

 6.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - formularz do pobrania

Deklaracja.pdf

 7.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

 pobierz
 8.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej) z terenu naszej gminy

 

 pobierz
 9.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

 pobierz
 10.

 Podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

 pobierz
 11.

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 pobierz
 12.

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Ciężkowice

 

 pobierz
 13.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciężkowice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczanych do składowania 

 

 pobierz
 14.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciężkowice za lata (2014 do 2017)

Rok 2014 pobierz

Rok 2015 pobierz

Rok 2016 pobierz

Rok 2017 pobierz

Rok 2018 pobierz

15.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

 16.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

 17.

INFORMACJAO PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE

 pobierz
 18.  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną pobierz
 

 

16033