Przejdź do stopki

WYBORY - 15 PAŹDZIERNIKA 2023

WYBORY - 15 PAŹDZIERNIKA 2023

Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ROZWÓJ GMINY CIĘŻKOWICE

 

W najbliższą niedzielę, 15 października, biorąc udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum możemy przyczynić się do zdobycia dodatkowych środków finansowych dla kół gospodyń wiejskich, lokalnych klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, czy na nową inwestycję w gminie Ciężkowice.

gmina (do 20 tys. mieszkańców), która osiągnie największą frekwencję w powiecie, otrzyma:

  • 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej (w ramach konkursu Bitwa o remizy),
  • ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

gminy (do 20 tys. mieszkańców), w których frekwencja przekroczy 60% otrzymają:

  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

 

Stanisław Kuropatwa

Burmistrz Gminy Ciężkowice

 

367675