Przejdź do stopki

Gospodarka Przestrzenna

Treść

Wzory pism:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że została lub nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy

pobierz

.doc

pdf

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

pobierz

.doc

.pdf

Wydanie zaświadczenia,o rewitalizacji

pobierz

.doc

.pdf

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

pobierz

.doc

.pdf

Wydanie Postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

pobierz

.doc

.pdf

Zmiana Decyzji o warunkach zabudowy

pobierz

.doc

.pdf

Przeniesienie Decyzji o Warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

pobierz

.doc

.pdf

Nadanie numeru porządkowego

pobierz

.doc

.pdf

Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym

pobierz

.doc

.pdf


 

452839