Przejdź do stopki

Rewitalizacja centrum kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Ciężkowice

Treść

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności oraz przeciwdziałanie nieodwracalnej degradacji terenu, dającego możliwość prowadzenia działalności kulturalno – rekreacyjnej w Ciężkowicach, a tym samym stworzenia ogólnodostępnego miejsca przyjaznego mieszkańcom dla poprawy stosunków międzyludzkich, intensyfikacji współżycia pokoleń, umacnianie więzi z naturą oraz dbałości o tradycję. Zamiarem działań objętych projektem jest przeprowadzenie rewitalizacji parku w dwóch wymiarach: terytorialnym, tzn. obejmując cały obszar poddany rewitalizacji oraz funkcjonalnym, czyli rozwijającym różnorodne funkcje, niezbędne społeczeństwu Ciężkowic, tj.: edukacja, rekreacja, sport i rozrywka.

 

Przedmiotem projektu jest szereg zadań poprawiających dostępność, estetykę oraz wpływających na wzmocnienie więzi społecznych parku o powierzchni 0,98 [ha].

 

Zakres rzeczowy projektu podzielony został na bloki tematyczne w ramach których zostaną wykonane następujące prace:

A.1. Zadania wpływające na wzrost więzi społecznych w tym międzypokoleniowej

a.1.1 budowa amfiteatru letniego wraz z zapleczem socjalno - biurowym o powierzchni zabudowy 281[m2]

a.1.2 zamontowanie nowych ławek parkowych w ilości 40 [szt]

a.1.3 montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 8 [szt]

 

A.2. Zadania poprawiające dostępność przestrzeni parkowej na poprawę jakości życia i wzrost bezpieczeństwa mieszkańców przebywających na jego terenie

a.2.1 utwardzenie miejsc parkingowych i postojowych o powierzchni 2411[m2]

a.2.2 odtworzenie i naprawa alejek parkowych wraz z wyprofilowaniem, wzmocnieniem i częściowym odwodnieniem o łącznej długości 460[m]

2.2.3 utwardzenie drogi dojazdowej do parku wraz z wymianą starych zniszczonych krawężników drogowych na długości 245[m]

2.2.4 remont oświetlenia drogi dojazdowej i alejek w parku, zamontowanie stalowych latarni parkowych w ilości 20 [szt]

 

A.3. Zadania poprawiające estetykę przestrzeni publicznej i jego powiązania z otoczeniem

a.3.1 remont ogrodzenia parku w istniejących granicach polegający na częściowej wymianie cokołów, zastąpienie zagniłych słupków stalowych nowymi, wymiana materiału ogrodzeniowego, zastąpienie starej przerdzewiałej, trwale uszkodzonej siatki ogrodzeniowej nową ocynkowaną o łącznej długości 510[m]

a.3.2 zamontowanie nowych koszy na śmieci w ilości 15[szt]

a.3.3 montaż stojaków rowerowych 5-io stanowiskowych w ilości 5[szt]

a.3.4 remont przyłącza wodociągowego polegający na zastąpieniu rur stalowych rurami PE na długości 240[m]

a.3.5 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych celem uporządkowania zieleni, poprawienia wyglądu estetycznego parku oraz poprawienie bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie - pielęgnacja drzew w ilości 68[szt]

 

Całkowita wartość projektu: 2 464 391 zł

Wysokość dotacji: 1 725 011 zł

Wysokość wkładu własnego: 739 290 zł

 

Budowa amfiteatru. Stan na wrzesień 2010 r.

 

 

 

 

 

452839