Przejdź do stopki

Remont oraz przystosowanie do nowych funkcji amfiteatru w Ciężkowicach

Treść


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego


Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł Pl

Całkowita wartość zadania: 185 781,49 zł Pl

Nazwa własna zadania: „Remont oraz przystosowanie do nowych funkcji amfiteatru w Ciężkowicach”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice otrzymało dofinansowanie remontu Amfiteatru w Ciężkowicach. Koszt prac wyniesie 185 781,49 zł, przy dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynoszącej 150 tyś. złotych.

 

395169