Przejdź do stopki

Dlaczego Ciężkowice? Tu bije serce Pogórza!

Treść

  

Gmina Ciężkowice leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim. Stolicą gminy jest blisko dwuipółtysięczne miasto Ciężkowice, jedno z najstarszych w regionie (lokowane w roku 1348), siedziba władz lokalnych, tytularna stolica Pogórza Ciężkowickiego.

Miasto położone jest malowniczo, nad rzeką Białą, w najcieplejszym regionie w Polsce – oddalone o niecałe 35 km od polskiego bieguna ciepła – subregionalnego Tarnowa.

Gmina rozwijająca produkt turystyczny oparty zarówno o dziedzictwo przyrodniczokrajobrazowe (rezerwat Skamieniałe Miasto), jak obiekty muzealne i edukacyjne o zasięgu ponadlokalnym (Dwór I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Muzeum Przyrodnicze im. K. i W. Tomków, uruchamiane właśnie Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżkę w koronach drzew) oraz wykorzystujące unikatowe zasoby wód mineralnych do systematycznego podążania w kierunku uzyskania statusu uzdrowiska (uruchomiony w roku 2021 Park Zdrojowy). Ciężkowice leżą w Ciężkowicko-Rożnowskiej części Pogórza Karpackiego, w połowie drogi pomiędzy dwoma ośrodkami subregionalnymi – Tarnowem i Nowym Sączem.

Odległość Ciężkowic do Tarnowa wynosi 33,5 km, a czas dojazdu samochodem wynosi ok. 40–50 minut, od Nowego Sącza wynosi 38,8 km z czasem dojazdu także ok. 40–50 minut; zaś od Krakowa, w zależność od wybranej drogi, od 102 do 115 km z czasem dotarcia wahającym się od 1,5 godziny do 2 godzin (zależnie od wybranej drogi i pory dnia). Gmina Ciężkowice leży pomiędzy dwoma drogami krajowymi tj. DK 73 Tarnów – Jasło oraz DK 75 Brzesko – Nowy Sącz – granica państwa w Muszynce.

 

W skład gminy, oprócz miasta Ciężkowice, wchodzi 12 miejscowości: Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Górna, Kąśna Dolna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice. Gmina graniczy:

• od zachodu z gminą Zakliczyn,

• od północy z gminą Gromnik,

• od wschodu z gminą Rzepiennik Strzyżewski,

• od południa z gminami Korzenna, Bobowa, Łużna i Moszczenica.

Obszar Gminy Ciężkowice wynosi 103 km2, co stanowi około 7,29% ogólnej powierzchni powiatu tarnowskiego (1 412 km2).

Na terenie Gminy mieszka 11 174 osób (stan na koniec 2021 roku), co stanowi około 5,57% ludności powiatu.

428033