Przejdź do stopki

Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach

Treść

Informacja dot. transmisji, archiwizowania oraz publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r., poz. 713, ze zm.), w celu zapewnienia transparentności życia publicznego, z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach (sesji) prowadzona jest - w czasie rzeczywistym - transmisja oraz sporządzane są kopie nagrań, które następnie są archiwizowane oraz publikowane. 

Transmisje w czasie rzeczywistym trwania sesji – „na żywo” – prowadzone są przy użyciu esesja.tv i uruchamiane są bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia obrad. Poprzez uczestnictwo w obradach Rady dochodzi do utrwalenia wizerunku, głosu, różnego rodzaju danych.

W związku z powyższym kopie nagrań sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach są przenoszone i przechowywane na serwerach esesja.tv oraz udostępnione na  gminnych stronach internetowych:

• ciezkowice.pl (zakładka z prawej strony „Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach”)’

• Biuletyn Informacji Publicznej Gminy - bip.malopolska.pl/ugciezkowice (zakładka „Aktualności”, a w niej „Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach”).

Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), w przypadku nagrań sesji Rady, Gmina jest zobowiązana (od 23 września 2020 r.) do zapewnienia ich dostępności cyfrowej poprzez dodanie napisów (transkrypcja).

Brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej transmisjom nadawanym na żywo.

Transmisja na żywo

 

395171