Przejdź do stopki

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Treść

Gmina Ciężkowice, od lipca 2014 roku, realizuje projekt Nowoczesna Administracja Samorządowa, którego celem jest podniesienie standardów świadczenia usług drogą elektroniczną w urzędach.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Eurokon sp. z o.o. z Warszawy z ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego z woj. małopolskiego.

W ramach projektu prowadzona jest promocja elektronicznych usług publicznych skierowana do mieszkańców w miejscowej prasie, Internecie (ulotki, plakaty, pendrive-y z materiałami szkoleniowymi).

W Urzędzie Gminy Ciężkowice powstał Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego, a pracownicy zostali przeszkoleni w tym zakresie. W ramach projektu zrealizowano również szkolenia w zakresie instalacji i obsługi e-usług. Umożliwia to korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych (ePUAP).

W celu osiągnięcia wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników, a tym samym wzrostu, jakości świadczonych przez urząd usług, przeprowadzone zostały szkolenia ze stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, standardów obsługi klienta, zasad bezpieczeństwa informacji, doskonalenia komunikacji wewnętrznej i inne.

W ramach projektu następuje wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją IntraDok. Dodatkowo, w ramach projektu, urząd pozyskał sprzęt komputerowy.

Całkowity budżet projektu - dla wszystkich ośmiu jednostek - to 2 171 562 zł. Łączny wkład własny uczestników projektu to 326 317 zł, (co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych całości projektu).

 

428023