Przejdź do stopki

Aktualności

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, z dniem 20 stycznia 2022 r. – do odwołania wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, zobowiązane są przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje o możliwości uzyskania Dodatku Osłonowego.

63165