Przejdź do stopki

Aktualności

Umowa w ramach programu została podpisana z między Wicewojewodą Małopolski Ryszardem Pagaczem a burmistrzem Gminy Ciężkowice Stanisławem Kuropatwą. Maluch Plus - jest to to rządowy program wspierania instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech. P

SOŁTYS MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE 24 września 2023 r. (niedziela) o godz. 10:15 W URZĘDZIE GMINY CIĘŻKOWICE

313488