Przejdź do stopki

Nieruchomości gminne

Treść

Ogłoszenie Nr 1 z dnia 27.04.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Ciężkowice o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę czterech niezabudowanych części nieruchomości stanowiących własności Gminy Ciężkowice

Załączniki:

Zarzadzenie_Przetarg

Zarzadzenie_Zalacznik_nr_1_Wykaz_Nieruchomosci

Zarzadzenie__Zalacznik_nr_2_Ogloszenie

Zarzadzenie_Zalacznik_nr_3_Zasady_przatrgu

Zarzadzenie_Zalacznik_nr_4_Sklad_Komisji_przetargowej


Ogłoszenie Nr 2 z dnia 04.05.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Ciężkowice o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości, własności Gminy Ciężkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 261 w Zborowicach

Załączniki:

Zarzadzenie__o_Przetargu_20_lat_USTNY

Zalacznik_nr_1_Wykaz_dzialek_przeznaczonych_do_dzierzawy

Zalacznik_nr_2_ogloszenie_Zborowice

Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia___-_ZASADY_PRZETARGU

Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_-_SKLAD_KOMISJI

Zalacznik_nr_5_do_Zarzadzenia_-_WZOR_UMOWY

 

452830