Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r

Treść

Gmina Ciężkowice  pozyskała środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Ciężkowice w ramach programu: „Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 40 000,00 zł na podstawie umowy nr II/187/RO/1952/20 z dnia 17 września 2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Ciężkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup samochodu pożarniczego.

395170