Przejdź do stopki

Kreowanie markowego produktu turystycznego na terenie Pogórza Ciężkowickiego

Treść

Realizacja projektu pozwoli stworzyć kompleksowy produkt turystyczny na Pogórzu. Produkt turystyczny powstały w ramach projektu bazuje na największych i niespotykanych w regionie atrakcjach. Będzie się on składał z kilku komplementarnych elementów. Rezerwatu Skamieniałe Miasto, nowoczesnej ekspozycji Muzeum Przyrodniczego, Regionalnego  Centrum Informacji Turystycznej, elementów promocyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych. Jednocześnie projekt będzie częścią szerszej oferty turystycznej tej części Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Ciężkowice oraz Pogórza Ciężkowickiego. Na terenie Rezerwatu przewidzieliśmy prace dzięki którym zwiększy się dostępność szlaków pieszych a przy wejściu do Skamieniałego Miasta zostanie zagospodarowany teren na organizację dużych imprez plenerowych, tematycznie związanych z historią, legendami, fauną i florą tego miejsca. Plac ten będzie spełniał również funkcje miejsca rekreacyjnego. Na terenie Rezerwatu zostaną wykonane następujące prace: - wykonanie barierek (około 430 mb) i schodków na stromiznach (około 100mb), stolików i ławeczek przy parkingach (około 30 kompletów) oraz stylowych opisów skałek (wymienione elementy infrastruktury turystycznej wykonane będą z korowanych żerdzi, rzeźbionych fragmentów pni i naturalnych płyt piaskowca w celu zachowania i podkreślenia walorów krajobrazowych rezerwatu),

  • stworzenie miejsca rekreacyjnego przy wejściach do rezerwatu (powierzchnia 2000 m2), projekt pozwoli zagospodarować turystycznie teren nie użytkowanej części między drogą a obecnym parkingiem.  

  • odnowienie i znakowanie szlaków pieszych o długości 5 km(malowane tabliczki drewniane).

Rozbudowa budynku Muzeum Przyrodniczego pozwoli na kilkukrotne zwiększenie liczby zwiedzających, ograniczeniem były małe sale wystawowe oraz brak ciągów komunikacyjnych.  Zastosowany wewnętrzny układ słupowy zwiększy powierzchnię wystawienniczą – powstanie dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 459,9 m2. Ten element produktu turystycznego będzie składał się z następujących części:

  1. Sala wystawowa na przygotowanie ekspozycji czasowych. uwzględni rodzinny charakter zbiorów, W pomieszczeniu zostaną zamontowane specjalistyczne gabloty wykorzystujące najnowocześniejsze techniki wystawiennicze.

  2. Ekspozycja stała z zastosowaniem nowoczesnych technik wystawienniczych (dioramy siedliskowe z panoramicznym tłem, iluminowane fototapety, dynamiczne oświetlenie, dermoplasty, kioski multimedialne), które szczegółowo będą przedstawiać osobliwości przyrodnicze rezerwatu i regionu.

  3. Sala multimedia: - cyfrowa fotogaleria; prezentacje zdjęć obrazujących walory przyrodnicze i kulturowe regionu (rzutnik i ekrany ciekłokrystaliczne), - sala konferencyjno-kinowa (edukacyjna); standardowe wyposażenie (rzutnik, nagłośnienie, wizualizer, binokular z kamerą cyfrową).

W ramach projektu zaplanowano również różnorakie działania promocyjne w tym: Prezentację multimedialneą w Internecie – trójwymiarowy przewodnik po regionie wraz z materiałami filmowymi,   przewodniki multimedialne w formatach MP3 i MP4 po rezerwacie „Skamieniałe Miasto” (lektor i teksty w kilku wersjach językowych). Wypożyczalnia przewodników multimedialnych będzie mieścić się w Centrum Informacji Turystycznej, kolejnym elementem będzie  przygotowanie drukowanych przewodników, spełniających funkcje kompendium informacyjnego o regionie – oprócz informacji o atrakcjach turystycznych, przewodnik będzie zawierał dane dot. imprez kulturalnych, bazy gastronomicznej i noclegowej oraz handlu.

 

Projekt jest realizowany na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie i wokół ścisłego Rezerwatu Przyrody.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych               4 536 677,49 PLN

Unia Europejska                                                      3 402 508,12 PLN

Gmina Ciężkowice                                                   1 134 169,37 PLN
 

 

 

414393