Przejdź do stopki

Gra terenowa

Treść

W ramach projektu „Wielu ludzi, jedna historia” czyli młode pokolenie na tropie przodków, realizowanego przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach, we współpracy z historykami oraz przewodnikiem turystycznym stworzona została gra terenowa pt. „Śladami Batalionu Barbara”. Gra terenowa została przeprowadzona przy okazji inicjatywy lokalnej, jaką jest „Marsz śladami Batalionu Barbara po Ziemi Jastrzębskiej”, który na celu ma upamiętnienie poległych partyzantów a także podtrzymywanie pamięci o miejscach stacjonowania Batalionu „Barbara” i walk partyzanckich we wsi jastrzębia.

Ze względów na obostrzenia sanitarne a przede wszystkim obostrzenia związane z zakazem organizacji zgromadzeń, uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupki, które z opiekunami wyruszyły na trasę marszu, szukając wyznaczonych punktów, w których mogli wysłuchać krótkich wykładów o historii miejsca a także uzyskać niezbędne informacje do rozwiązania karty pracy. Grupki uczestniczące w grze oraz pozostali uczestnicy marszu zachowywali między sobą dystans.

Dzięki uczestnictwu w grze beneficjenci poznali rzeczywiste szlaki partyzantów w tej okolicy, poznali często zapomniane pomniki poświęcone pamięci walczących mieszkańców a nawet bezimienne mogiły. Gra terenowa oraz marsz zostały zakończone wspólnym ogniskiem, zorganizowanym na polu biwakowym w Jastrzębi.

 

„Wielu ludzi, jedna historia” czyli młode pokolenie na tropie przodków – to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach.

Projekt realizowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1.Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

452846