Przejdź do stopki

Pogórzańskie sploty BIS - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa

Treść


Nazwa zadania: Pogórzańskie sploty BIS - międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa

Wnioskodawca: Centrum Kultury Gminy Ciężkowice

Dotacja: 21 000,00 zł
Wkład własny: 1 700,00 zł
Razem: 22 700,00 zł

Termin rozpoczęcia zadania/projektu: 01-06-2023
Termin rozpoczęcia zadania/projektu: 17-10-2023

Projekt przewiduje zorganizowanie w Ciężkowicach (pow.tarnowski, Małopolska) 3-dniowego kursu plecionkarstwa pod okiem mistrza plecionkarza, będącego odpowiedzią na duże zainteresowanie warsztatami zorganizowanymi w roku 2022 r. pn. „Pogórzańskie sploty – międzypokoleniowe warsztaty plecionkarstwa” zrealizowanymi w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022 i jednocześnie ich kontynuacją. Podczas warsztatów przedstawiciele różnych pokoleń przyswoją zasady wykonywania form wiklinowych-użytkowych i dekoracyjnych z głównym nakierowaniem na wykonywanie kosza „wikowego” (zwanego też "szulimem") - użytkowego kosza, którego pochodzenie i tradycje wyplatania związane są właśnie z Ciężkowicami. Kosz ten, staraniem depozytariuszy ciężkowickich, został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Realizacja warsztatów przyczyni się do realnego włączenia mieszkańców regionu w zachowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie zgodnie ze współczesnym zapotrzebowaniem rzemiosła jakim jest wikliniarstwo. Po etapie intensywnego kursu (30 h) grupa uczestników wykona wielkoformatowy kosz „wikowy”, zagospodarowując tym samym przestrzeń publiczną Rynku w Ciężkowicach. Obiekt wiklinowej architektury będzie nie tylko elementem dekoracyjnym ale przede wszystkim będzie stanowił świadectwo odradzania się i podtrzymywania tradycji wyplatania tego kosza w regionie. Powstanie relacja z warsztatów oraz folder (ulotka tematyczna), które będą służyć w przyszłych zadaniach jako materiał edukacyjny i informacyjny nt. tradycji wyplatania kosza "wikowego".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023KURS PLECIONKARSTWA

Karta zgłoszeniowa

 

 RELACJA Z KURSU

 

395171