Przejdź do stopki

Zagospodarowanie infrastruktury komunalnej na potrzeby infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Kąśna Górna

Treść

 

Dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie infrastruktury komunalnej na potrzeby infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Kąśna Górna”.

Dnia 31 stycznia br. Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 tj. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Tytuł operacji – „Zagospodarowanie infrastruktury komunalnej na potrzeby infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Kąśna Górna”. 

W ramach tej umowy została przyznana pomoc w wysokości 126 585,00  złotych tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji. W zakresie projektu przewidziano remont pomieszczeń świetlicy (z zakupem wyposażenia) mieszczącej się w budynku wielofunkcyjnym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez budowę wiaty, montaż urządzeń siłowni terenowej i placu zabaw.

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

414400