Przejdź do stopki

Zabytki

Treść

Obiekty wpisane do rejestru zabytków [*] - objęte ochroną konserwatorską:

Ratusz Miejski

Kapliczka św. Floriana


Bogoniowice
    • Park podworski (nr 170*)
Park o znacznych wartościach krajobrazowych i dendrologicznych (kilka lip o obwodzie pnia od 2 do 6 metrów), niewielka część starodrzewu z XVIII wieku.
    • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 395)
Powstał w latach 1915 - 1918 wg projektu Jana Szczepkowskiego. Założony na planie trapezu z dwoma kamiennymi basztami przy wejściu głównym. Mogiły tarasowo usytuowane w trzech rzędach. Na osi wejścia pomnik w formie kapliczki nakrytej dachem gontowym. Cmentarz ogrodzony jest kamiennym murem.
 
Bruśnik
    • Kościół Parafialny p.w. NMP Wniebowziętej (nr 283)
Zbudowany w 1903 roku według projektu Jana Sas– Zubrzyckiego. Styl architektoniczny – neogotyk, bazylikowy, trójnawowy. Wewnątrz krucyfiks z XVIII w.
 
Ciężkowice
    • Układ urbanistyczny (nr 313)
Czworoboczny rynek zachowany z czasów lokacji miasta. Zabudowa z XVIII i XIX wieku, ustawiona szczytowo do rynku, z którego odchodzi osiem ulic ( na wzór układu średniowiecznego).
    • Ratusz (nr 251)
Budynek stanowi przykład małomiasteczkowej architektury. Zbudowany przed 1848 rokiem, przebudowany w latach 80. XIX w. Bryłę stanowi czteroskrzydłowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem. Zbudowany z cegły częściowo z kamienia, tynkowany. Od frontu drewniana, niska wieża. W piwnicach kolebkowe sklepienia.
    • Kościół Parafialny p.w. św. Andrzeja (nr 214)
Wybudowany w latach 1901 – 1902 wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. Obiekt murowany z cegły z użyciem kamienia, trzynawowy, bazylikowy.
Wnętrze neogotyckie – ołtarz główny i pięć ołtarzy bocznych z 1904 r. w ołtarzu głównym znajduje się wczesnobarokowy obraz Chrystusa Miłosiernego malowany na drewnie, przywieziony z Rzymu w 1632 r. polichromia wnętrza współczesna.
    • Kapliczka pw. św. Floriana (nr 269)
Wybudowana w 1895r. z okazji powstania straży pożarnej, fundatorem był J. I. Paderewski. Murowana, tynkowana, usytuowana na rzucie kwadratu z czterema filarami w narożnikach wspierającymi półkoliste arkady, przekryta dachem namiotowym. Wewnątrz ludowa figurka św. Floriana.
    • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (przysiółek Rakutowa), (nr 399)
Założony w latach 1915-1918 na planie trapezu. Na osi wejścia, na trójstopniowej podstawie i prostopadłościennym cokole stoi monumentalny, betonowy krzyż. Na cmentarzu pochowani zostali żołnierze armii austro-węgierskiej, pruskiej i rosyjskiej.
    • Budynek mieszkalny Rynek nr 12 (wł. Genowefa Kwaśna), (nr 154)
Jeden z najlepiej zachowanych drewnianych domów z podcieniami wspartymi na czterech słupach. Zbudowany w drugiej połowie XVIII w.
    • Budynek mieszkalny przy ul. Św. Andrzeja nr 104 (wł. Andrzej  Tomek), (nr 155)
Wybudowany w 1904 r. wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. Budynek murowany, parterowy z niewielką oszkloną werandą.
    • Dom mieszkalny przy ul. 1000-lecia nr 75 (wł. Maria Wujs), (nr 156)
Zbudowany w pierwszej połowie XIX w. Budynek parterowy, drewniany o konstrukcji zrębowej. Dach dwuspadowy, od frontu wsparty na czterech słupach. Kryty dachówką (pierwotnie papą i gontem). Wewnątrz stropy belkowe. Na tragarzu napis zawierający inwokację
i datę budowy (obecnie zabielony).
    • Dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej nr 86 (wł. Anna Warzecha), (nr 157)
Budynek parterowy, drewniany o konstrukcji wieńcowej. Dach dwuspadowy kryty blachą (pierwotnie gontem). Wewnątrz stropy belkowe. Zbudowany w połowie XIX w.
    • Budynek przy ul. Św. Andrzeja nr 106 (nr 157a)
Zbudowany w 1892 r. z przeznaczeniem na szkołę, od 1962 r. użytkowany jako przedszkole i schronisko turystyczne.
Budynek piętrowy, murowany, podpiwniczony z kamiennymi fundamentami.
 
Jastrzębia
    • Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła (nr 80)
Kościół wzniesiony w 1529 r. rozbudowany w latach 1606 i 1902. Konstrukcja zrębowa z drzewa jodłowego. Wewnątrz ołtarze późnobarokowe, obrazy, rzeźby, kamienna chrzcielnica, krucyfiks z XVI w. na belce tęczowej. Drewniana dzwonnica, wolno stojąca, zbudowana w 1928 r. z gotyckim dzwonem.
    • Kapliczka przydrożna (nr 272)
Kamienna kapliczka, tynkowana, zbudowana na początku XIX w. Na planie prostokąta, przekryta dachem przyczółkowym. Wewnątrz sklepienie kolebkowe. Elewacja zwieńczona gzymsem, okna zamknięte hakami koszowymi.
 
Kąśna Dolna
    • Park, budynek dworu z XIX w. oraz murowana oficyna z drugiej połowy XIX w. (nr 216)
Park o powierzchni 11 ha pochodzi z przełomu XVIII/XIX w., przekomponowany częściowo na przełomie XIX/XX w. Założony na terenie pagórkowatym, reprezentuje typ angielski. Posiada bogaty drzewostan mieszany (krajowy i zagraniczny) w formie dużych skupisk drzew mieszanych bądź klombów drzew jednogatunkowych. We wschodniej części duży staw z wyspą pośrodku. Na przełomie XIX/XX w. Właścicielem dworku był Jan Ignacy Paderewski.
 
Ostrusza
    • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr143)
Cmentarz założony w latach 1915-1916 wg projektu Jana Szczepkowskiego na niewielkim stoku, ogrodzony od strony drogi kamiennymi słupami i drewnianym płotem, z pozostałych stron pełnym kamiennym murem. Wejście od osi założenia ujęte kamienną bramą. Element centralny stanowi drewniany krzyż z glorią na kamiennym postumencie. Mogiły ziemne w rzędowym układzie. Pochowani żołnierze armii rosyjskiej i pruskiej.
    • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 142)
Samodzielny cmentarz, założony w latach 1915-1916 wg projektu Jana Szczepkowskiego na planie prostokąta. Elementem centralnym jest kamienny obelisk z datą „1914-1915”. Układ mogił rzędowo-kwaterowy, symetryczny względem osi. Pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.
 
Tursko
    • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 396)
Założony w latach 1916-1918 na planie prostokąta z niewielkim aneksem w części północnej na osi wejścia, w obrębie którego zlokalizowany jest monumentalny, betonowy krzyż na dwustopniowym cokole z kamiennych ciosów. Mogiły ziemne, systematycznie rozmieszczone z krzyżami metalowymi. Na cmentarzu pochowani są żołnierze armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.
 
Zborowice
    • Kościół Parafialny pw. św. Marii Magdaleny (nr 161)
Wzniesiony w XVI w., murowany, jednonawowy z wielobocznym prezbiterium od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu.
    • Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 404)
Założony w latach 1915-1916 wg projektu Antona Mullera. Składa się z dwóch kwater osobno ogrodzonych, z dwoma ustawionymi w centralnym miejscu krzyżami. Wewnątrz mogiły ziemne z nagrobkami w kształcie betonowych stell z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
 


[*] Numer decyzji z „Rejestru zabytków województwa tarnowskiego” sporządzony przez Wojewódzki Odział Służby Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura w Tarnowie.

opracował : Marek Zwolenik

428018