Przejdź do stopki

NSP 2021 - promocja - konkurs dla przedszkoli

Treść

Szanowni Państwo,

 

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Moja Gmina w cyferkach”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami związanymi z ludnością w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni. Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu powszechnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, poruszającego tematykę związaną z ludnością, rodziną, spisem powszechnym, lokalną społecznością i tradycjami regionalnymi,  a następnie nagranie jego wykonania i przesłanie filmu do Urzędu Statystycznego w Krakowie do dnia 11 czerwca 2021 r. Prace zgłaszane na Konkurs będą oceniane w dwóch grupach wieku wychowanków: grupa I: 3-latki i 4-latki, grupa II: 5-latki i zerówka. Placówki, których prace zdobędą trzy najwyższe miejsca w każdej z dwóch grup wieku otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu przedszkolach, innych instytucjach oraz wśród lokalnych społeczności. W załączniku, oprócz pisma skierowanego do Państwa, przekazujemy pismo skierowane do placówek wychowania przedszkolnego oraz materiały dotyczące konkursu.

 

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu otrzymamy wiele znakomitych prac, tak jak w konkursie organizowanym podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urząd Statystyczny w Krakowie / Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Konkursy / Moja gmina w cyferkach

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: nsp.2021.krakow@gmail.comlub telefonicznie: +48 695 255 538.

 

 

Z poważaniem

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie

+48 12 42 04 510

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. +48 12 41 56 011

 

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

 

 

 

452839