Przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku „o zmianie ustawy – prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.2625 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw” wprowadzono zmiany do ustawy z 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów . Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli , a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Sprawdź jakie są jego funkcje.

W minioną niedzielę, 25 czerwca 2023 roku, w Parku Dworskim w Bogoniowicach odbył się Piknik Rodzinny realizowany w ramach projektu "Sobótki i Wianki - Rozśpiewane Bogoniowice", zorganizowany przez KGW w Bogoniowicach. Wydarzenie rozpoczeło się występami artystycznymi dzi

Zapraszamy do uczestnictwa w 3-dniowym kursie plecionkarstwa (24.07.2023 r. - 26.07.2023 r.) pod okiem mistrza plecionkarza, będącego odpowiedzią na duże zainteresowanie warsztatami zorganizowanymi w roku 2022 r. pn. „Pogórzańskie sploty –międzypokoleniowe warsztaty plecionk

395171