Przejdź do stopki

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH KAPLICZKI ŚW. FLORIANA Z TERENU GMINY CIĘŻKOWICE OBSZARU LGD DUNAJEC- BIAŁA

Treść

 

Dnia 22 czerwca 2023r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 tj. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.
Tytuł operacji - ,,PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH KAPLICZKI ŚW. FLORIANA Z TERENU GMINY CIĘŻKOWICE OBSZARU LGD DUNAJEC- BIAŁA''

W ramach tej umowy została przyznana pomoc w wysokości 42 359,00 złotych tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji. W zakresie projektu przewidziano przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki św. Floriana z terenu Gminy Ciężkowice obszaru  LGD Dunajec - Biała.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

 

452824