Przejdź do stopki

Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "CZYSTE POWIETRZE"

Treść

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Ciężkowice uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ciężkowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie obsługujący Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".

W punkcie udzielane są m.in. informacje dotyczące warunków programu, wytycznych jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, a także informacje dotyczące wymaganej dokumentacji. Ponadto oferowana jest pomoc w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie, a także wniosku o płatność.

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze":

- dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- obejmuje dofinansowania w formie dotacji, prefinansowania oraz pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,  

- kwota dotacji może osiągać nawet do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 69000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania oraz do 47 000 zł dla podwyższonego poziomu prefinansowania i 79 000 zł dla najwyższego poziomu prefinansowania

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy – stan na dzień 30.09.2022:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 114
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 38
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 868 119,71 zł

Punkt konsultacyjno - informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, kontakt telefoniczny pod numerem 14 628 58 30. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 

Czyste Powietrze - Program Priorytetowy - [TUTAJ

Dotacja i Kredyt Czyste Powietrze - [TUTAJ]

 

211567