Przejdź do stopki

Obowiązek składania deklaracji do CEEB

Treść

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. 

Dla nowych budynków oraz tych budynków, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.

Zgłoszeniu podlegają m.in.:

  • sieć ciepłownicza,
  • kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),
  • kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,
  • kotły i kominki gazowe,
  • kotły olejowe,
  • pompy ciepła,
  • ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,
  • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście).

Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.
 

Pliki do pobrania:

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców

deklaracja-A

deklaracja-B

414420