Przejdź do stopki

Obowiązek składania deklaracji do CEEB

Treść

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Kryterium wpisu budynku do systemu stanowi moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródła energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku. 
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Ciężkowice (wniosek dostępny w siedzibie urzędu lub pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/


Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (czyli do 30 czerwca 2022 r.). W przypadku nowo powstałych obiektów to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl
 

Pliki do pobrania:

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców

deklaracja-A

deklaracja-B

98184