Przejdź do stopki

Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody

Treść

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO Z ELEMENTAMI OCHRONY PRZYRODY

PARTNERZY PROJEKTU:

-           Gmina Ciężkowice,

-           Gmina Gromnik

-           Gmina Pleśna

-           Gmina Rzepiennik Strzyżewski

-           Gmina Zakliczyn

-           Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013

Oś Priorytetowa 9 „Pomoc techniczna”

Działanie nr 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych”

 

Całkowita wartość projektu:                  2 797 185,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych:     2 462 283,12 zł

Wartość dofinansowania:                      1 723 598,18 zł

 

Zobacz film z prezentacją projektu

 

 

Wykonawcy:

Gmina Ciężkowice

1. ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNE I METODOLOGICZNE „ŹRÓDLANEGO SZLAKU” WRAZ Z OKREŚLENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I FUNKCJI OBIEKTÓW NA SZLAKU
Autor: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Dorota Krzyżanowska  z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Tuchowska 25a


2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ I – UZBROJENIE TERENU:
Wykonawca: WW PROJEKT S.C. Joanna Wybrańska-Melnyczuk, Paweł Wiśniewski, z siedzibą: ul. Gromadzka 24B, 30-714 Kraków


3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ II – PARK ZDROJOWY:
Wykonawca: Elżbieta Kierska-Łukaszewska ARCHITEKTÓW GRUPA, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 24A/44, 30-126 Kraków


4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ III – DOM WODY:
Wykonawca: Biuro Projektowe „Art.-Faktory” Spółka Cywilna arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, z siedzibą: ul. Powstania Styczniowego 4, 39-200 Dębica


5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ IV – SKALNA BASZTA:
Wykonawca: Elżbieta Kierska-Łukaszewska ARCHITEKTÓW GRUPA, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 24A/44, 30-126 Kraków
 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej Międzynarodowego Centrum Edukacyjno-Naukowego. Wykonawca: Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak, ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków

 

Gmina Gromnik

1. Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody”- część II: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy: „Łazienek mineralnych„ w miejscowości Brzozowa,
Wykonawca: WK ARCHITEKCI, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k., ul. Zdob. Monte Cassino 23, 61-695 Poznań


2. Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody”- część II: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy: „Łazienek mineralnych„ w miejscowości Brzozowa
Wykonawca:  ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13, 05-152 Czosnów

 

Gmina Pleśna:

1. Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla projektu pn. "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Pogórza Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody" w tym:


„Zagospodarowanie terenu w Dąbrówce Szczepanowskiej i Lichwinie”
„Budowa węzła „Źródlanego Szlaku” w Lubince”
„Zagospodarowanie terenu w Łowczówku”
„Budowa węzła „Źródlanego Szlaku” w Łowczówku
Wykonawca: Firma Architektoniczno Budowlana Architraw Dorota Filipczyk,
Marek Filipczyk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3e, 32-566 Alwernia

Gmina Rzepiennik Strzyżewski

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łazienek mineralno-leczniczych w Turzy,
Wykonawca: Architektów Grupa Elżbieta Kierska - Łukaszewska, ul. G. Zapolskiej 24a/44, 30-126 Kraków.


2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy platformy widokowej w Rzepienniku Strzyżewskim.
Wykonawca: BNG studio S.C., Ilona Stanisławczyk, Tomasz Krzemiński, ul. Tarnowska 20, 33-170 Tuchów

Gmina Zakliczyn

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Budowa ogólnodostępnych łazienek mineralnych w miejscowości Słona.
Wykonawca: PROJEKT CAD Anna Szostak Wąsowicz ul. Krzywa 16 39-300 Mielec

POBIERZ PREZENTACJĘ PROJEKTU - ODDZIAŁYWANIE

 

414416