Przejdź do stopki

6.2.D. Ziemia - Woda - Powietrze Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach

Treść

Nazwa projektu: 

ZIEMIA – WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach

Nazwa Programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa działania:

6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

Typ projektu:

Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

Nr projektu:

RPMP.06.02.00-12-0098/18

Przedmiotem projektu jest bud. Małopolskiego Centrum Edukacji Ekolog., które składać się będzie z:

a) nowego, dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej: 1 290,15 m2, połączonego z istniejącą siedzibą Muzeum Przyrod. łącznikiem;

b) przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki w koronach drzew;

c) szlaku nietoperzowego łączącego siedzibę MCEE z edukacyjną ścieżką w koronach drzew.

Ścieżka dydaktyczna budynku głów. MCEE składać się będzie z następujących elementów.:

-na piętrze: strefa powitalna (wielowarstwowa mapa Małopolski, projekcja na wydruku batymetrycznym etc.) i Jaskinia, sala „Klejnoty Pogórza” (ekspozycja entomolog.), sala woda i przyroda, sala woda i człowiek, sala warsztatowa;

-na parterze: sala laboratoryjna, EkoGaleria, zaplecze laboratorium, magazyn pomocy naukowo-dydaktycznych, multimedialna sala edukacyjna, scena z powierzchnią projekcyjną, sala prób, magazyn rekwizytów i siedziba EkoTeatru, strefa zabaw dla małych dzieci, pomieszczenie wystaw czasowych, czytelnia przyrodnicza i filmoteka, podręczny magazyn eksponatów; Uzupełnieniem będą pom. tech. i obsług., sanitariaty, komunik.

Integralnym elementem  infrastruktury MCEE będzie przyrodniczo-edukacyjna ścieżka w koronach drzew dł. 1 014,73 m, w tym na dł. 990,09 m wyniesiona do maks. 17 m nad poziom gruntu z ośmioma tarasami edukacyjnymi . i trzema sprawnościowymi. Ścieżkę uzupełnią dwa niewielkie budynki obsługowe (pow. użytkowej: 97,71 m2 i 95,91 m2), w których znajdą się kasy, toalety i jedna sala warsztatowa.

Oba elementy (budynek i ścieżkę) oddalone od siebie o ok. 1,5 km połączy „szlak nietoperzowy” składający z 10 przystanków edukacyjnych w formie charakterystycznych dla regionu „latarni” (tzw. latarni kupieckich stawianych dawniej przy traktach handlowych), które w projekcie stanowić będą ciekawe i intrygujące elementy związane z edukacją przyrodniczą.

Integralną częścią projektu będą działania edukacyjne przygotowujące MCEE do późniejszej działalności (opracowanie i publik. pakietów edukac, opracow. podręczników, konferencja metodolog.).

Okres realizacji: 01-01-2018– 31.08.2021

Wartość projektu: 24 999 483,31 zł

Dofinansowanie: 17 286 952,44 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

414408